Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum

Hakkımızda

Mavi Kimya

Firmamız Mavi Kimya,  2000 yılında flexible ambalaj satışı ile ticari hayatına başlamıştır. Sektöründe öncü birçok firmanın tedarikçisi durumuna gelmiştir. Edindiği bilgi birikimleri ile 2006 yılında kimyevi madde ithalatı ve satışına başlayarak ticari faaliyetlerini bu alana taşımıştır. Mavi Kimya olarak, üretim araçlarının en önemli unsurunu oluşturan kimyasalların tedarik, depolama ve satışını yapmaktayız. Uluslararası alanda söz sahibi olan firmaların ürünlerini yurtiçi ve yurtdışı pazarında başlıca; Yapıştırıcı, Boya, Ayakkabı, Mürekkep, Ambalaj, İlaç, Temizlik Malzemeleri Ve Tekstil sektörlerinde hizmet veren firmalara sunarak piyasanın dinamizmine katkı sağlamaktayız.

Sürdürülebilir Büyüme

Mavi, sürdürülebilir büyüme için bıkmak usanmak bilmeden çalışır. Mavi için sürdürülebilir büyüme, Mavi çatısı altında ve tüm pazarlarda, uzun dönemli ekonomik başarıyla çevrenin korunmasının ve sosyal sorumluluğun bir birleşimini ifade eder.

Stratejimiz

Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmak, Pazardaki etkinliğimizi arttırmak, İş ortaklarımızı çeşitlendirerek, müşterilerimize alternatif rekabetçi ürünler sunmak, sağlıklı ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak, çalışma sermayemizi güçlendirmek.

Vizyon 

Küresel anlamda, kimya sektöründe ve yönetim anlayışında öncü, dinamik, kendini yenileyebilen, marka bir firma olmak.

Yönetim İlkeleri

- Çalışma şekli, yenilikçiliği ve benimsediği değerler ile sektörüne öncülük etmek,

- Dürüst çalışma ilkelerine ve üstün iş ahlakına uymak,

- İçinde bulunduğu topluma ve ülkesine faydalı bir şirket olmak,

- Müşterilerinin beklentilerine istikrarlı biçimde en üst seviyede yanıt vermek,

- İş ortaklarıyla olan ilişkilerde yasalara ve ahlaki değerlere saygılı bir biçimde karşılıklı fayda yaratmak,

- İnsan kaynağını sürekli geliştirmek, gelişen insan kaynağından aldığı güçle her geçen gün daha iyiyi ortaya koymak,

- Sürdürebilirlik anlayışı içerisinde çevreye duyarlı olmak,

- Yapılan tüm aktivite ve süreçlerde çevre hassasiyetini öncelikli bir ilke olarak benimsemek.