ÜRÜN ADI MSDS
Mono Propilen Glikol (USP / Teknik)
Mono Etilen Glikol (MEG)
Hekzilen Glikol (HG)
Dipropilen Glikol (DPG)
Dietilen Glikol (DEG)
Butil Glikol
Butil Diglikol (BDG)